KULIG W GŁĄB DOLINY CHOCHOŁOWSKIEJ

Kulig w głąb Doliny Chochołowskiej z ogniskiem i kapelą góralską!