KULIG W GŁĄB DOLINY CHOCHOŁOWSKIEJ

 
Kulig w głąb Doliny Chochołowskiej z ogniskiem i kapelą góralską!